פשיטת רגל נט - הסברים מפורטים על צו כינוס נכסים על פי חוק בישראל...
צו כינוס נכסים על פי חוק בישראל
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

צו כינוס נכסים - צעד אחר צעד

Hebrew

צו כינוס נכסים מהווה אור ירוק, שנותנת הערכאה המשפטית לנקיטה בהליכי פשיטת רגל נגד החייב. טרם פתיחה בהליכים מסוג זה יש להגיש לערכאה המוסמכת - אחד מבתי המשפט המחוזיים בארץ, בקשה למתן צו כינוס נכסים על נכסי החייב, שיהווה בסיס להכרזה על החייב בהמשך כעל פושט רגל.

הבקשה מוגשת לערכאה הרלוונטית על ידי החייב עצמו או על ידי מי מנושיו. לאחר הגשת בקשה למתן צו כינוס נכסים יוכלו מגישיה, החייב או הנושה, לחזור בהם מהבקשה רק בקבלת אישור לכך מטעם בית המשפט.

תכליתו ומשמעותו של צו כינוס נכסים

צו כינוס נכסים בהליך פשיטת רגל מהווה גושפנקא משפטית לריכוז כלל נכסיו של החייב, במטרה צו כינוס נכסים על פי חוק בישראללממשם ולחלק את התמורה המתקבלת בעדם בין הנושים, על פי סדר הקדימויות בפירעון החוב.

הלכה למעשה מהווה צו הכינוס מעין רשת בטחון, הנפרשת על נכסי החייב ומקפיאה את האפשרות לבצע לגביהם פעולות משפטיות.

זקוקים לסיוע משפטי של עורך דין בענייני פשיטת רגל?
חייגו עכשיו
03-5759008

בכך משרת צו הכינוס שתי תכליות:

האחת, הגנה על מצבת נכסי החייב ומניעת נושה זה או אחר מלנקוט צעדים פרטניים למימוש נכסי החייב באופן, אשר יקנה לו עדיפות בחלוקה ביחס לנושים אחרים.

האחרת, הגנה על הנכסים מפני ניסיונות הסתרה או מילוט על ידי החייב וכן מפני אפשרות, שהחייב יעדיף את אחד הנושים בפירעון החוב ויפגע בכך בחלוקת הנכסים באופן שוויוני בין כלל הנושים.

קיראו בהרחבה על: עדיפות נושים בהליך פשיטת רגל

פעולות הננקטות לאחר הגשת הבקשה למתן צו כינוס נכסים

במועד זה נתונות בידי בית המשפט מספר סמכויות:

 • במידה ובית המשפט סבור כי קיים צורך בהגנה על נכסי החייב מפני הנושים או מפני החייב עצמו הוא רשאי להורות על מינוי הכונס הרשמי או גורם מתאים אחר ככונס זמני של נכסי החייב. במסגרת כינוס זמני ייאספו וירוכזו נכסי החייב לתקופה בת שלושה חודשים
 • בית המשפט רשאי לעכב כל הליך משפטי אשר חל נגד נכסי החייב, לרבות תובענות או הליכי הוצאה לפועל, העומדים ותלויים נגדו. בנוסף, רשאית הערכאה המשפטית למנוע נקיטת הליכים חדשים נגד החייב אלא בקבלת אישור מיוחד לכך מטעמה

במידה ותאושר בקשת מתן צו כינוס נכסים והצו יוצא ימונה כונס הנכסים הרשמי ככונס זמני של נכסי החייב, עד למינוי כונס קבוע ויושהו אוטומטית, במסגרת עיכוב הליכים, כלל ההליכים המשפטיים, המתנהלים נגד החייב.

קיראו בהרחבה על: צו הקפאת הליכים

קריטריונים לצורך אישור בקשתו של נושה למתן צו כינוס נכסים

בכדי שבית המשפט יאשר בקשה המוגשת על ידי נושה, למתן צו כינוס נכסים, נדרש שתעמוד במספר תנאי סף, באופן מצטבר:

 • בהיבט הסכום - הסכום, אותו חב החייב לנושים, צריך לעמוד על מינימום של כ-65,000 ש"ח. בנוסף, על הסכום להיות קצוב, כזה שיש לשלמו לאלתר או במועד מסוים בעתיד
 • המעשה המהווה סיבה לפתיחה בהליכי פשיטת רגל נגד החייב, התרחש כשלושה חודשים טרם הגשת הבקשה
 • החייב מקיים זיקה מסוימת לישראל
 • נדרש אימות בקשת הנושה במסגרת תצהיר חתום על ידו או על ידי אדם אחר מטעמו, המעורה בעובדות.

לצורך תמיכה בבקשתו נדרש הנושה להגיש ראיות המעידות על: קיום החוב, המצאת בקשה בעניינו לחייב וביצוע מעשה פשיטת רגל על ידי החייב.

מנגד, רשאי החייב להגיש לערכאה המשפטית כתב התנגדות לבקשת הנושה, בצירוף תצהיר מאמת.

קריטריונים, הנדרשים לצורך אישור בקשתו של חייב למתן צו כינוס נכסים:

 • סכום חובות החייב עומד על כ-13,000 ש"ח לכל הפחות
 • צירוף דו"ח מאומת בתצהיר המפרט לגבי: הכנסותיו, נכסיו, הוצאותיו וחובותיו של החייב
 • הגשת כתב ויתור על סודיות במצורף לבקשה
 • פירוט הנמקה לגבי אי יכולת החייב לפרוע את חובותיו
 • הצגת אישור מטעם כונס הנכסים הרשמי, על מילוי ארבעת התנאים הנ"ל

זקוקים לסיוע משפטי של עורך דין בענייני פשיטת רגל?
חייגו עכשיו
03-5759008

הדרך לקבלת צו כינוס נכסים - צעד אחר צעד... הסברים ומדריך משפטי.