פשיטת רגל נט - הסברים על צו עיכוב יציאה מהארץ בהליך פשיטת רגל...
צו עיכוב יציאה מהארץ בהליך פשיטת רגל
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

צו עיכוב יציאה מהארץ בהליך פשיטת רגל

Hebrew

אישור בקשה לפשיטת רגל כרוך בשורה ארוכה של מגבלות המוטלות על החייב מתוקף הסטאטוס המשפטי שחל עליו.

בין היתר: הגבלת החייב לפי חוק שיקים ללא כיסוי; בשימוש בכרטיסי אשראי אלא באישור הנאמן ושלילת אפשרותו לייסד תאגיד או להיות בעל עניין בו (למעט באישור מיוחד מטעם הנאמן או בית המשפט).

לצד אלה מוטלת הגבלה על חופש התנועה של החייב, בהוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ נגדו. 

זקוקים לסיוע של עורך דין בנושא צו עיכוב יציאה מישראל?
חייגו עכשיו:
03-5759008

צו עיכוב יציאה מישראל - מדוע ולמה?

צו עיכוב יציאה מהארץ מהווה סנקציה משפטית, אשר מוטלת על חייבים בהליכי הוצאה לפועל, פשיטת רגל, גירושין ועוד.

הרציונאל העומד מאחורי הצו הינו למנוע ממי שעומדים ותלויים נגדו הליכים משפטיים אפשרות לחמוק צו עיכוב יציאה מהארץמהדין בדרך של יציאה מהארץ או לחלופין למלט או להבריח את נכסיו לחו"ל.

מנגד, פוגע הצו בערך המוגן בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו - חופש התנועה ואפשרות היציאה מהארץ, אשר מהווים זכות בסיסית, בעלת מעמד עליון. בנוסף, מוביל צו עיכוב יציאה מהארץ לפגיעה בזכויות קנייניות ורכושיות של החייב, המוגנות בחוק יסוד: חופש העיסוק.

לפיכך, המבקש להוציא את הצו נדרש להציג ראיות בעלות משקל לפיהן, החייב עומד לצאת את הארץ לפרק זמן ממושך או לצמיתות, להצביע על חיוניות הימצאותו של החייב בארץ למטרת ייעול גביית החוב וכן על הנזק והפגיעה בסיכויי גביית החוב, במידה והחייב יצא מהארץ.

הן בהליכי הוצאה לפועל והן בהליכי פשיטת רגל, קיומו של חוב גבוה ואי הימצאות נכסים של הנתבע בארץ יטו את הכף לכיוון אישור הוצאת הצו.

קיראו בהרחבה על: פיקוח על חייב / פושט רגל

הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ בהליכי פשיטת רגל

ככלל, הצו מוצא באורח אוטומטי נגד כל חייב, אשר מתנהלים נגדו הליכי פשיטת רגל, תוך דרישה להפקדת דרכונו. מועד הטלת הצו הינו בסמוך לאחר מתן צו כינוס נגד החייב במסגרת הליכי פשיטת רגל.

תוקפו של הצו הניתן בפשיטת רגל, הינו עד לסיום ההליך במתן צו הפטר לחייב, הפוטר אותו מחובות העבר שצבר או בביטולו של צו כינוס נכסים - בהוראת בית המשפט הדן בהליך.

זאת בניגוד לצו עיכוב יציאה מהארץ בהליכי הוצאה לפועל, אשר מוצא עם הכרזת החייב כמוגבל באמצעים ותוקפו הינו לשנה, עם אפשרות הארכה.

האם קיימת בידי החייב אפשרות לצאת בכל זאת מהארץ?

צו עיכוב יציאה מהארץ אינו בבחינת גזירה, אשר אין לערער אחריה. בהגדרתו מדובר בסעד אכיפתי, אשר נועד לסייע במימוש פסק הדין. לפיכך, נסיבות מסוימות, עליהן נדרש החייב להצביע, מקנות אפשרות לביטולו של הצו. 

כשלב ראשון נדרש החייב לברר האם הוצא נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ:

זאת בדרך של שליחת פקס עם צילום תעודת הזהות של החייב למשטרת הגבולות ווידוא קיומו של צו נגדו. את הבירור רצוי לערוך מבעוד מועד טרם הנסיעה, בכדי שלא להימצא מופתעים עם ההגעה לשלב ביקורת הדרכונים בשדה התעופה.

במידה והוצא צו על החייב להוכיח, שיציאתו מהארץ אינה מכוונת לבריחה או התחמקות מתשלום החוב. דהיינו, נדרשת הצבעה על מטרה כשרה, העומדת בבסיס היציאה לחו"ל, דוגמת נסיעה מטעם מקום העבודה, לצורך קבלת טיפול רפואי וכד'.

אם הבקשה תימצא מוצדקת ותאושר יבוטל הצו נגד החייב לתקופה קצובה בזמן, בהתאם ליעדי הנסיעה.

השהיית הצו מותנית בהפקדת ערובות ובטחונות על ידי החייב כדי להבטיח, כי ישוב לארץ, שאחרת יחובו ערביו במקומו.

זקוקים לסיוע של עורך דין בנושא צו עיכוב יציאה מישראל?
חייגו עכשיו:
03-5759008