צו פשיטת רגל הינו אחד השלבים המסכמים של הליך פשיטת הרגל. לקריאה על ההליך המורכב, אשר מטרתו היא לטפל במצב בו אדם אינו מסוגל לעמוד בהחזר חובות שצבר, לחץ כאן...
באילו תנאים יינתן צו פשיטת רגל
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

תנאים למתן צו פשיטת רגל

Hebrew

צו פשיטת רגל הינו אחד השלבים המסכמים של הליך פשיטת הרגל. הליך פשיטת רגל הינו הליך משפטי, העשוי להיות מורכב וארוך יחסית, אשר מטרתו היא לטפל במצב בו אדם אינו מסוגל לעמוד בהחזר חובות שצבר.

הליכי פשיטת רגל מתנהלים בבית המשפט המחוזי של האזור בו נמצאים מקום מגוריו של החייב ו/או עסקיו. הליך פשיטת רגל יכול שיפתח באמצעות בקשה שמגיש החייב ("בקשת חייב") עצמו במטרה להיעזר בהליך על מנת להסדיר את חובותיו, או באמצעות בקשה של נושה / נושים ("בקשת נושה").

לקבל סיוע משפטי בנושא פשיטת רגל, לחץ: יעוץ משפטי

החייב יאלץ לעבור תהליך קשה במהלכו יעוקלו מנכסיו והכנסותיו כמה שניתן על מנת להחזיר את החלק הגדול ביותר הניתן מן החובות שצבר לנושה / מספר נושים שונים.

היתרון לחייב בפניה להליך פשיטת רגל הוא שברגע שבית המשפט יכריז עליו, באמצעות צו פשיטת רגל, כעל פושט רגל יוכל להמשיך ולבקש "צו הפטר" אשר, אם יינתן, יפטור אותו מיתרת החובות שאותם לא ניתן היה לכסות באמצעות הליכי כינוס הנכסים (חובות כאלה, מרגע שניתן צו הפטר, למעשה יפסיקו מלהתקיים).

במקרים בהם נושה / נושים סבורים כי "כלו כל הקיצים" ומצבו הכלכלי של החייב להם לא יאפשר לו להחזיר את חובו ולכן ברצונם לתפוס את החלק הגדול ביותר שיוכלו לפני שמצבו של החייב יתדרדר עוד יותר יהיו אלה הם שיגישו בקשה להכרזה על החייב כעל פושט רגל.

שלבי הליך פשיטת רגל עד להוצאת צו פשיטת רגל

מרגע שהוגשה בקשה להכרזה על חייב כעל פושט רגל יחל הליך פשיטת רגל אשר לו שישה שלבים עיקריים עד למועד בו בית המשפט יחליט אם להוציא צו פשיטת רגל.

 • עותק מן הבקשה להכרזה על פשיטת רגל יועבר אל כונס הנכסים הרשמי. זהו אגף במשרד המשפטים ובו אישים / גופים שנקבעו על ידי שר המשפטים כ"כונסי נכסים רשמיים" ויכולים לפי כך להתמנות לכאלה על ידי בית המשפט המחוזי שאליו שויכו (כפקידי בית משפט זה).
 • קבלת חוות דעת מאת כונס הנכסים הרשמי כי הבקשה מוגשת כדין. ייתכן כי לצורך גיבוש עמדתו יבחר כונס הנכסים הרשמי לערוך חקירות שונות.
 • חוות דעת זו תוגש לבית המשפט ורק אם תתקבל ימשיך הליך פשיטת הרגל.
 • הוצאת "צו כינוס" לנכסי החייב, על ידי בית המשפט וקביעת מועד לדיון בבקשה להכרזה על החייב כעל פושט רגל. דיון זה יכול שייקבע גם חודשים רבים לאחר מועד הוצאת צו הכינוס אך לרוב יהיה כשישה חודשים ממועד זה. צו הכינוס מעכב כל הליך אחר המתנהל כנגד החייב בגין אי תשלום כספים שהוא חייב (כגון הליכים בהוצאה לפועל).
 • ביצוע חקירת יכולת לחייב, על ידי כונס הנכסים הרשמי. הגשת כל הדרישות על ידי הנושים (עומד לרשותם פרק זמן של שישה חודשים לשם כך וכונס הנכסים הרשמי אף יזמן דיון בנושא במהלך שישה חודשים אלה). מינוי נאמן שייקח על עצמו את ניהול נכסיו של החייב מאת כונס הנכסים הרשמי, אשר ימשיך לפקח על ניהולו זה של הנאמן ואף יכנס שוב לנעליו במידה ומתעורר הצורך.
   
 • חמישה עשר יום לפני מועד הדיון שנקבע מגיש כונס הנכסים הרשמי את מסקנותיו בנוגע לנסיבות שהביאו את החייב למצבו. אם התנהלות החייב תואמת את דרישות החוק (למשל תום לב- לווה כספים רק כל עוד סבר כי יוכל להחזירם, לא ביצע ניסיונות ל"הברחת נכסים" ועוד) ימליץ הכנ"ר על קבלת הבקשה והוצאת צו פשיטת רגל.
   
 • דיון בבית המשפט שבסופו יוחלט אם להכריז על החייב כעל פושט רגל, דהיינו להוציא צו פשיטת רגל.

אם הוצא צו פשיטת רגל יכול החייב לבקש הוצאת "צו ההפטר" המיוחל המוחק למעשה את יתרת חובותיו שאותם לא יכול היה לשלם. בית המשפט יכול גם להחליט שהתנהלותו של החייב אינה נאותה וכי הלה ביקש לנצל לרעה יתרונות שבהליך פשיטת רגל. בית המשפט יסרב לתת צו פשיטת רגל לחייב שכזה. הליך פשיטת רגל יכול גם להסתיים בכל שלב, גם ללא צורך בהחלטה אם לתת צו פשיטת רגל, ברגע שהצדדים מודיעים כי הגיעו להסדר.

לקבל סיוע משפטי בנושא פשיטת רגל, לחץ: יעוץ משפטי

מרגע שהוגשה בקשה להכרזה על חייב כעל פושט רגל יחל הליך פשיטת רגל אשר לו שישה שלבים עיקריים עד למועד בו בית המשפט יחליט אם להוציא צו פשיטת רגל. לחץ כאן לקריאה נוספת...