פשיטת רגל נט - ראיות ועדויות בהליכי פשיטת רגל. כיצד מציגים ראיות באילו תנאים נותן החייב עדות בזמן ההליך?
ראיות בהליך פשיטת רגל ועדות חייב בהליך פשיטת רגל
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

ראיות ועדויות בעת הליכי פשיטת רגל

Hebrew

הליך פשיטת רגל יכול להיפתח כאשר מוגשת בקשה לבית המשפט להכרזה על חייב כעל פושט רגל. בקשה כזו יכול שתוגש על ידי החייב עצמו או על ידי מי מנושיו.

סיום ההליך יהיה כאשר מתקבל צו הפטר המוחק למעשה את יתרת חובותיו של פושט הרגל (לאחר שמוצו כל האמצעים להשיב את המירב הניתן מהכספים המגיעים לנושים) או כאשר מגיעים הצדדים להסדר או פשרה המאפשרת הפסקת הליך פשיטת הרגל.

מובן כי מן הרגע הראשון יזדקק בית המשפט, ובהמשך גם שלוחיו- כונס הנכסים והנאמן, לראיות שיבהירו את מצבו הכלכלי והמשפטי האמיתי של החייב. דהינו היקף התחייבויותיו, הנכסים שברשותו ויוכלו לשמש להחזר חובות, מידת תום הלב שבה נהג במשך ההתנהלות שהביא למצבו הביש הנוכחי, האם נעשו צעדים פסולים כגון ניסיונות ל"הברחת נכסים" ועוד ועוד.

במאמר זה נבחן מהם המסמכים האופייניים המשמשים ראיות בהליכי פשיטת רגל, מה מעמד הפרוטוקולים של אסיפות הנושים, אילו מסמכים יוכלו לשמש כראיות לקיומם של הליכי פשיטת רגל,  מה דינה של עדות שנתן חייב או עד שנפטרו במהלך הליך פשיטת רגל.

חלקו האחרון של המאמר יוקדש לנושא עדותו של החייב בהליך פשיטת רגל, מתי ולאילו צרכים יזדקק בית המשפט לעדות כזו, מהי חשיבותה ועוד.

מסמכים שעשויים לשמש ראיות בהליך פשיטת רגל

מספר סעיפים בפקודת פשיטת רגל מגדירים את סוגי המסמכים אשר יכול וישמשו כראיות בהליך ראיות בהליך פשיטת רגל ועדות חייב בהליך פשיטת רגלפשיטת רגל. למשל, על פי סעיף 230 לפקודת פשיטת רגל מוגדרים הודעה על צו כינוס נכסים, הודעה על הכרזה על החייב כעל פושט רגל על ידי בית המשפט ישמשו כראיה כי החייב אכן נמצא בהליך פשיטת רגל המתנהל בהתאם לכל דין.

כמו כן תאריך הנפקת המסמכים הנ"ל יכול לשמש ראיה למועד בו ננקטו הצעדים נשואי ההודעות.

סוגי מסמכים נוספים מוגדרים באופן דומה בפקודת פשיטת רגל ככאלה היכולים לשמש כראיות לגבי גובה החוב, יכולתו של החייב לעמוד בתשלומי החזר ועוד.

פרוטוקול אסיפת הנושים

אסיפת נושים מזומנת על ידי כונס הנכסים ברגע שהלה ממונה לתיק על ידי בית המשפט. מינוי כונס נכסים מבוצע לרוב במעמד קבלת הבקשה להכרזה על החייב כעל פושט רגל. כדי שאסיפת הנושים תבוצע ותהה ברת תוקף עליה לעמוד בתנאים שונים המוגדרים בפקודת פשיטת רגל כגון מספר מינימאלי של נושים שהופיעו, חלקם המינימאלי בסך כל החובות ועוד.

מסיבות אלה לעיתים נאלץ כונס הנכסים הרשמי לזמן אסיפת נושים חוזרת.

קיימת חשיבות רבה לכל הנרשם בפרוטוקולים של אסיפות נושים. לאחר שהפרוטוקול נחתם על ידי יושב ראש אסיפת הנושים יתקבלו פרוטוקולים אלה כראיה על ידי בית המשפט ועל פיהם יקבע מה טענו הצדדים באסיפה.

לפיכך, טענה שהושמעה באסיפה אך לא נרשמה בפרוטוקול הינה למעשה חסרת משמעות מבחינת בית המשפט. לאחר שנחתם הפרוטוקול יהיה על מי שמעוניין לחלוק על החלטות שהתקבלו באסיפה להוכיח שאלה התקבלו שלא בצדק.

אילו מסמכים ישמשו כראיה לקיום הליכי פשיטת רגל?

לעיתים נזקק מי מהצדדים להראות לצד ג' כי מתנהל הליך פשיטת רגל. על פי פקודת פשיטת רגל יוכלו לשמש למטרה זו יריעה רחבה של מסמכים כגון: עתירה או העתק של עתירה שהוגשה במסגרת הליך פשיטת הרגל, צו או תעודה שניתנו על ידי בית המשפט, תצהיר או כל מסמך משפטי אחר החתום בחותמת בית המשפט או אושר כהעתק מדוייק של מסמך כזה על ידי המזכיר הראשי של בית המשפט.

עדותו של חייב או עד שנפטרו במהלך הליך פשיטת רגל

עדות של חייב או עד שנפטרו, במידה והינן חתומות בחותם בית המשפט, יהיה תוקפן כשל ראיה לדברים שנאמרו בעדותם.

בשלבים שונים של הליך פשיטת רגל, הן על ידי בית המשפט והן על ידי כונס הנכסים, יתבקש חייב להעיד בנוגע לאופן צבירת החוב, ובנוגע להתנהלותו במהלך צבירת החוב.

עדות החייב הינה אחד מהמרכיבים המכריעים שיסייעו לשופט בתיק לקבוע כיצד לנהל את תיק פשיטת הרגל של החייב – דבר ידוע הוא, למשל, כי עבור צו הפטר הכרחי כי החייב יוכיח מעל לכל ספק כי התנהלותו תמה ומוסרית, וכי לא צבר חובות בהיסח הדעת או תוך זלזול בנושיו ובהליכים החוקיים.

מפאת שעדותו של חייב הינה כלי מפתח בתיק הוצאה לפועל, מומלץ מאד להיוועץ עם עורך דין כבר עם ההופעה הראשונה בבית המשפט על מנת להקפיד על רושם אמין והצגה מדוייקת של הדברים, בכדי להמנע מיצירת רושם שגוי של זלזול או חוסר אמינות העשויים להוביל אפילו עד לאישום בעבירה פלילית.

לקבלת סיוע משפטי בהליכי פשיטת רגל ליחצו: יעוץ משפטי אישי

על אופן הגשת ראיות ומשמעות עדותו של החייב בעת הליכי פשיטת רגל בישראל