רשויות מקומיות בחובות ועד פשיטת רגל! סקירה משפטית באתר פשיטת רגל נט...
חובות כספיים של רשויות מקומיות בישראל
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

רשויות מקומיות בחובות ועד פשיטת רגל!

Hebrew

רשויות מקומיות בישראל - עירייה, מועצה מקומית או מועצה אזורית מנהלות תקציבי ענק.

באמצעות הכספים המסורים בידיהן אמונות הרשויות המקומיות על מתן קשת רחבה של שירותים לתושבי הרשות, לרבות בתחומי תכנון ובינוי, אספקת מים, שירותי חינוך ותרבות, שמירה על הפן התברואתי, מתן רשיונות לעסקים הפועלים בשטחן ועוד.

זקוקים לסיוע משפטי של עורך דין בענייני פשיטת רגל?
חייגו עכשיו
03-5759008

הסיבות לשקיעתן של רשויות מקומיות בחובות כספיים

חבירתם של מספר גורמים יחד מובילה לחריגה מהתקציב השנתי שאושר לרשות ולהיווצרות גירעון כספי בקופותיהן של מרבית הרשויות המקומיות בארץ. לעיתים עלולים חובות הרשות המקומית להוביל אף לכדי מצב של פשיטת רגל - ככל גוף כלכלי אחר.

בין הטעמים העיקריים למצבן של מעט רשויות מקומיות בישראל:

  • חוסר תקצוב ממשלתי בשיעור מספיק למימון מכלול השירותים אותם נדרשת הרשות לספק לתושביה
  • ניהול בלתי נכון של התקציב על ידי ראשי הרשויות
  • קשיים וכשלים באכיפת גבייתם של מיסים מוניציפאליים מהתושבים והעסקים הפועלים בשטח הרשות
  • תופעה הולכת ומתרחבת של מחיקת חובות - מדי שנה מוותרות הרשויות על חובות תושבים ועסקים בסכומי ענק, אשר נצברו בגין אי עמידה בתשלום מיסים, אגרות והיטלים. דו"ח מבקר המדינה מעלה ליקויים וכשלים הדדיים באופן הטיפול בנושא מחיקת חובות. של הרשויות המקומיות מחד - באי עמידה בדרישות ונהלי משרד הפנים בתחום ושל משרד הפנים מאידך - באישור בקשות שהוגשו על ידי הרשויות חרף אי עמידה בתנאים
  • אוזלת יד בגביית חובות של נבחרי ציבור ועובדי רשויות מקומיות - חובות צבורים אלה, בגין אי תשלום ארנונה, מים והיטלים מסוגים שונים לאורך שנים נעמדים בעשרות מיליוני שקלים. נתונים אלה עולים מתוך דו"חות הביקורת על הרשויות המקומיות המפורסמים מדי שנה על ידי האגף לביקורת במשרד הפנים וחושפים ליקויים קשים בניהול ענייני הרשויות על ידי העומדים בראשן

לקריאה נוספת בנושא ליחצו על הקישורים הבאים:

אמצעים העומדים בידי רשויות מקומיות לצורך גביית חובות

חובות כספיים אליהם נקלעת רשות מקומית פוגעים במתן שירותים מוניצפאליים בהם מחויבת הרשות וגורעים מאיכות החיים של התושבים. במקרים קיצוניים ובלא סיוע חיצוני, עלולה רשות מקומית להגיע עד לכדי פשיטת רגל!

לצורך התמודדות יעילה עם חובותיה עומדים בפני רשות מקומית מספר דרכי פעולה אפשריות:

  • עריכת מבצעי גביית חובות מוניציפאליים מהתושבים - בראשית שנת 2003 אושרו תקנות מיוחדות המתירות לרשויות המקומיות לקיים מבצע גביית חובות ארנונה בשטחן במטרה להתגבר על גירעון ענק שהצטבר בקופותיהן והגיע אז לשיעור של כתשעה מילארד ש"ח. במסגרת המבצע אושר בין היתר מתן הנחות משמעותיות על חובות מהעבר ולמשלמים חלק מהחוב במזומן או עד מועד מסוים
  • הגברת הפיקוח על חייבי ארנונה והקניית אמצעי אכיפה יעילים בידי הרשויות להתמודדות עם חייבים סרבני תשלום או כאלה שאינם עומדים בתשלום החובות במועד
  • פניה למפעלי תעשייה הממוקמים בשטחיהן של רשויות מקומיות בדרישה לפירעון חובות שצברו בעבר בגין ארנונה ומים, היטלים ואגרות מסוגים שונים דוגמת ביוב, פיתוח, סלילת כבישים ועוד. מנגד פסק בית המשפט העליון לטובת המפעלים כי קיימת בידיהם אפשרות להעלאת טענת התיישנות לגבי נקיטת הליכי גבייה שאופיים מנהלי בעניין חובות העבר, הכרוכים למשל בהליכי עיקול כספים ורכוש. משמעות פסק הדין הלכה למעשה הינה כי הרשויות רשאיות לנקוט בהליכי גבייה מנהליים רק לגבי חובות שנוצרו במהלך שבע השנים הקודמות לדרישת הרשות שאחרת דין התביעה להתיישן
  • בתחום גביית חובות נבחרי ציבור ועובדי רשויות מקומיות לרשויות עצמן - שר הפנים הורה בעבר על זימון ראשי הרשויות הרלוונטיות לשימוע, הקמת ועדת חקירה לבדיקת פיזור הכספים, עריכת שימוע פרטני לחברי מועצה (עובדים) אשר לא פרעו חובותיהם והנחיה לעיקול משכורות עובדי רשות אשר צברו חובות לרשות בסכומים משמעותיים.

זקוקים לסיוע משפטי של עורך דין בענייני פשיטת רגל?
חייגו עכשיו
03-5759008