שאלות ותשובות בנושא פשיטת רגל - אתם שואלים ועורך דין עונה בנושא פשיטות רגל בישראל...
שאלות ותשובות בנושא פשיטת רגל
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

שאלות שלכם ותשובות שלנו על פשיטת רגל

Hebrew

למי מיועד הליך פשיטת רגל?

פשיטת רגל הינה הליך משפטי, שחל על אדם פרטי או על שותפות, אשר נקלעו לחובות כבדים, אותם אין ביכולתם להסדיר, עד הגעה למצב חדלות פירעון.

מהן מטרות ההליך?

פשיטת רגל מיועדת להחזרת חובות החייב בדרך של כינוס נכסיו, מימושם וחלוקת התמורה, המתקבלת בעדם, בין הנושים, על פי סדר הקדימות, הקבוע בחוק.

עבור החייב מאפשר ההליך הפסקת הלחצים, שמפעילים עליו הנושים לגביית החוב וקבלת צו הפטר, המוחק את חובות העבר. לנושים מאפשר ההליך להיפרע את חלקם היחסי מהחוב באופן יעיל, זול ומהיר.

זקוקים לסיוע משפטי של עורך דין בענייני פשיטת רגל?
חייגו עכשיו
03-5759008

מי רשאי להגיש בקשה לפתיחה בהליכי פשיטת רגל?

ההליך יכול להיפתח הן ביוזמת החייב, בהגשת בקשה להכריז עליו כעל פושט רגל והן על ידי הנושים, שאינם מצליחים להיפרע את חובם ממנו.

מהם התנאים הנדרשים להגשת בקשה לפשיטת רגל?

  • החייב בן 18 לפחות
  • גובה החובות עולה על 13,000 ש"ח (הסכום מתעדכן מעת לעת)
  • צירוף דו"ח מאומת ומאושר אודות נכסים, הכנסות והוצאות של החייב ושל בני משפחתו ופירוט החובות לנושים

באיזה אופן נפתח הליך פשיטת רגל?

ההליך נפתח בהגשת בקשה למתן צו כינוס והכרזה על החייב כפושט רגל. הבקשה תוגש ערוכה על גבי טופס מתאים, בצירוף דו"ח, המעיד על נכסי פושט הרגל וחובותיו, כתב ויתור על סודיות ותצהיר מאמת. המסמכים מוגשים אל כונס הנכסים הרשמי ונדרש תשלום אגרה. במידה והבקשה מאושרת יידון ההליך בבית המשפט באזור מגורי החייב או במקום עסקו העיקרי.

מהם השיקולים המנחים את הערכאה המשפטית באישור הבקשה?


השיקול המרכזי הינו תום ליבו של החייב לפני הגשת הבקשה, בעת יצירת החובות - האם אינו נגוע במילוט נכסים או רמאות וכן לאחר הגשת הבקשה - בניהול ההליך, לרבות מידת שיתוף הפעולה של החייב בחקירות, עמידה בתשלומים ומסירת מידע.

פסק הדין, העומד על כך, הינו הליך רע"א 2282/03 גרינברג נ' כונס הנכסים הרשמי.

במקביל, נבחנת השאלה האם החייב מנצל לרעה את הליכי פשיטת הרגל, שאז תידחה בקשתו. שיקול אחר הינו מידת יכולת החייב לפרוע את חובותיו, שכן שעה שהוא מסוגל לכך אין טעם במתן צו כינוס והכרזה עליו כפושט רגל.

מהן המגבלות, המוטלות על החייב בהליכי פשיטת רגל?

  • החייב הופך למוגבל לפי חוק שיקים ללא כיסוי
  • הגבלת עשיית שימוש בכרטיסי אשראי אלא בקבלת אישור מיוחד מהנאמן
  • היעדר הרשאה לייסד תאגיד מכל סוג שהוא או להיות בעל עניין בתאגיד אלא באישור מיוחד של בית המשפט או הנאמן

בידי בית המשפט הסמכות לבטל את ההגבלות, באופן מלא או חלקי, מטעמים מיוחדים שיירשמו.

כיצד מסתיימים הליכי פשיטת רגל?

ההליך יכול להסתיים באחד משני אופנים:

גיבוש הסדר או פשרה - החייב רשאי להציעם בכל שלב משלבי ההליך. עם קבלת אישור מטעם בית המשפט לכך יגיע ההליך אל סיומו.

קבלת צו הפטר - הליך, שהתנהל כסדרו ושעה שהחייב עמד בהחזר החוב כנדרש, יסתיים בקבלת צו הפטר. צו זה פוטר את החייב מחובות, שצבר בעבר ומאפשר לו לפתוח דף חדש ונקי בחייו.

מהם היתרונות, הנודעים להסתייעות בעורך דין בהליכי פשיטת רגל?

קיימת חשיבות רבה לקבלת ייעוץ משפטי וליווי על ידי עורך דין לאורך כל שלבי ההליך. כדי להגביר את הסיכוי לאישור בקשת ההכרזה על פשיטת רגל ומתן צו כינוס מומלץ לפנות לעורך דין מומחה בתחום, שינסח את הבקשה ויצרף לה את המסמכים הנדרשים.

בהמשך, ישכיל עורך הדין לנהל את ההליך באופן מיטבי מול הגורמים, המעורבים בו: כונס הנכסים הרשמי, הנושים ובית המשפט, תוך שמירה על האינטרסים של החייב וחתירה לסיום ההליך בדרך מהירה, בין בגיבוש הסדר או פשרה עם הנושים ובין בקבלת צו הפטר.

ליחצו לקריאה: תשובות לשאלות נוספת על פשיטת רגל

זקוקים לסיוע משפטי של עורך דין בענייני פשיטת רגל?
חייגו עכשיו
03-5759008