מהו שטר חוב? כיצד ניתן לפרוע אותו. לפניכם סקירה בנושא שטרות חוב ושימושם בהליכי פשיטת רגל והוצל"פ
שטר חוב בהליכי פשיטת רגל והוצאה לפועל
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

שטר חוב - כל מה שצריך לדעת

Hebrew

הסיטואציה מוכרת לכולנו, חיפושי הדירה מסתיימים וסוף סוף נמצאה הדירה המיוחלת שאליה מעוניינים לעבור. אלא שבמעמד חתימת החוזה בעל הבית מבקש "בטוחה" להבטחת תשלום השכירות.

ראשית זה מקובל ביותר שבעל הבית ירצה להבטיח את תשלומיו מהשוכר שאותו רק זה עתה הכיר. עם זאת חשוב גם לבעל הדירה וגם לשוכר להכיר את היתרונות של כל בטוחה ואת חסרונותיה. ביריעה זו אנו נתמקד באחת הבטוחות הנפוצות בשוק הלוא היא שטר החוב.

זקוקים לסיוע של עורך דין בנושא שטר חוב?
חייגו עכשיו
03-5759008

שטר חוב מהו?

שטר חוב הוא טופס המכריז על התחייבות כספית של השוכר (עושה השטר) כלפי המשכיר (להלן גם המוטב בשטר). שטר חוב בדרך כלל יהיה על סכום קצוב ויופיעו בו תאריך יצירת השטר ותאריך פירעון השטר (שבדרך כלל נשאר ריק על מנת שימלאו אותו עם הגשת השטר לביצוע).

מהי הפרוצדורה לפירעון שטר חוב?

הפרוצדורה לפירעון שטר חוב דומה במהותה לפרוצדורה למימוש פסק דין. המוטב מגיש את שטר החוב ללשכת הוצאה לפועל לשם ביצוע. בעקבות פעולה זו נשלחת לעושה השטר אזהרה בדבר מימוש השטר.

לאחר משלוח האזהרה קיימות שתי אפשרויות :

1. שעושה השטר לא כפר באזהרה או לא התנגד לביצוע השטר – בכגון דא, רשאי יהיה המוטב לפעול נגד עושה השטר במסגרת הפעולות לגביית כספים הנעשות בהוצאה לפועל.

2. הגשת התנגדות לביצוע שטר – סעיף 81(א)(ג) לחוק ההוצאה לפועל מאפשר הגשת התנגדות לביצוע השטר בעילות מסוימות, במידה ותוגש התנגדות מועד הגשתה יהיה עד כ-20 ימים ממועד המצאת האזהרה.

עם הגשת ההתנגדות יעביר ראש ההוצאה לפועל את הדיון בהתנגדות לבית המשפט. בית המשפט יבחן את הטענות להתנגדות הביצוע ובמידה ויש סיכוי כלשהו (אף אם קטן) שטענות אלו נכונות – בית המשפט ידון בטענות בהליך שיפוטי מלא. זוהי גם החולשה העיקרית של שטר הביטחון בתור בטוחה.

סוגי שטרות והגנה על אינטרסים של השוכר והמשכיר

לניסוח שטר הביטחון ככל מסמך משפטי משמעות רבה, לדוגמא :

שטר ביטחון לביטחון: שטר ביטחון רגיל ניתן לפרוע בכל עת, ויהיה על השוכר בדירה להוכיח כי נפל פגם מיוחד במימוש השטר, עם זאת ניתן לצמצם את יכולת גביית השטר באמצעות הוספת המילים לביטחון בלבד בכפוף לסעיף X בחוזה Y.

במקרה זה, ניתן יהיה להגיש התנגדות לביצוע השטר בהתבסס על תנאי בחוזה שלולא התקיימותו לא ניתן להפעיל את שטר הביטחון. לדוגמא :

1. בחוזה השכירות רשום "לחוזה זה יצורף שטר ביטחון לביטחון בלבד ע"ס 50,000 ¤, שטר זה ימומש רק מקום בו השוכר לא פרע את חיובי החשמל כנדרש".

2. על השטר עצמו (שמצורף לחוזה) - מופיעות המילים "לביטחון בלבד". אם יגיש בעל הבית את השטר לביצוע בהוצאה לפועל, יוכל השוכר להתנגד להגשה בשל העובדה שמימוש השטר לא נובע מחוב תשלומי החשמל. עם זאת נטל ההוכחה לכך יהיה על השוכר.

הגבלת סחירות השטר – דרך נוספת של השוכר למזער את יכולת השימוש בשטר היא הגבלת הסחירות – בדומה לשיק רגיל. הוספת המילים "למוטב בלבד" על השטר לא תאפשר את העברתו מהמוטב (בעל הדירה) לצדדים שלישיים אותם אינכם מכירים ובטח שלא התכוונתם ליצור עמם כל יחסים משפטיים.

שטר החוב ופשיטת רגל

כאשר עושה השטר נכנס להליכי פשיטת רגל  המוטב בשטר יכול להגיש תביעה כנגד הנאמן (ככל נושה אחר) ובכך להפוך לנושה של החייב בפשיטת הרגל.

עם זאת החוב שמכוח השטר הוא אינו חוב מובטח והמוטב ייאלץ להתחרות ולהתחלק עם שאר הנושים בכספי קופת פשיטת הרגל.

זהו גם הבדל מהותי בין שתי סוג בטוחות שכיחות בשוק האחת שטר החוב והשנייה הערבות הבנקאית.
ערבות בנקאית מבטחת את בעל הדירה ומאפשרת לו בזמן הליך פשיטת רגל לקבל את כספיו בתור נושה מובטח לפני החלוקה לנושים הרגילים, ואילו שטר חוב כאמור אינו נותן למחזיק בו את היתרון הזה.

קיראו בהרחבה על: המחאת זכויות   התנגדות לביצוע שטר

יתרונות השטר וחסרונותיו – סיכום

שטר החוב הוא חלופה ראויה לבטוחה והוא נפוץ במיוחד בחוזים של השכרת דירות. היתרון הבולט ביותר של שטר החוב הוא שניתן לממשו ללא מעבר בבית המשפט באמצעות ההוצאה לפועל. כמו כן הוא אינו תלוי בחיוב כלשהו בחוזה ואפשר לממשו באופן עצמאי לחלוטין.

עם זאת כפי שראינו, לשטר החוב יש חסרון גדול אחד שבו במקום בו הוגשה התנגדות לביצועו הדבר עלול לסרבל את הליכי הגבייה ולהביא לאי יכולת של בעל השטר לפרוע אותו כלל.

דבר זה מתחזק כמובן במקום בו מדובר בשטר ביטחון – לביטחון בלבד שסחירותו הוגבלה באמצעות המילים "למוטב בלבד".

מומלץ ביותר להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום טרם מימוש של שטר חוב, כמו גם מומלץ לעשות כן במידה ומומש שטר כאמור כנגדכם.

לקבלת סיוע של עורך דין מקצועי ליחצו: יעוץ משפטי לפושטי רגל

לפניכם סקירה בנושא שטר חוב ואפשרויות פירעון של שטר כזה. רוצים לדעת עוד בנושא שטר חוב בהליכי הוצל"פ ופשיטת רגל? ליחצו לפרטים נוספים...