כאשר חייב מגיש בקשה לפשיטת רגל, על בית המשפט להחליט אם לאשר את בקשתו או לאו. במאמר זה נסביר מה השיקולים של בית המשפט בבואו לאשר או לדחות בקשה להכרזה על פשיטת רגל. לחץ כאן...
אישור בקשות להכרזת פשיטת רגל - שיקולי ביהמ"ש
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

שיקולי ביהמ"ש בעת מתן צו פשיטת רגל

Hebrew

הליך פשיטת רגל - הסבר והקדמה

כאשר חייב מגיש בקשה לפשיטת רגל, על בית המשפט להחליט אם לאשר את בקשתו או לאו. במאמר זה נסביר מה השיקולים של בית המשפט בבואו לאשר או לדחות בקשה להכרזה על פשיטת רגל.

תהליך פשיטת רגל הוא תהליך משפטי, שמטרתו להקל על החייב ועל נושיו – הוא מקל על החייב להשתחרר מחובות שאין הוא יכול לסלקם ללא סיוע, ומקל על הנושים לקבל את מרבית הנתח שיוכלו לקבל מהחוב על פי הסדר תשלומים שייקבע כחלק מהליך תיק פשיטת הרגל.  לאדם שנקלע אל חובות כספיים עשוי להיות אינטרס להכריז על עצמו כעל פושט רגל, ולאפשר לבית המשפט להתערב במשא ומתן שלו עם נושיו, להקל על התשלומים או אפילו לבטלם.

למידע על כדאיות ההליך עבורך, פנה אלינו עוד היום
וקבל סיוע משפטי מקצועי ע"י עורך דין: יעוץ משפטי

מי שיכול להגיש בקשה לפשיטת רגל הינו אדם פרטי (ולא חברה או תאגיד - קרא עוד על הליך פירוק חברות), שגילו לכל הפחות 18 שנים, שגר וניהל את עסקיו בארץ ישראל בזמן שצבר את חובותיו. סך כל החובות צריך להיות לכל הפחות כ - 13,000 ¤, סכום המתעדכן מדי תחילת שנה. הבקשה לבית המשפט יכולה להיות מוגשת או על ידי החייב עצמו, או על ידי מי מנושיו.

מה תהיה החלטת בית המשפט?

כאשר חייב עומד בקריטריונים הכתובים בחוק לפשיטת רגל, והרושם הוא כי הוא אינו יכול לעמוד בשילומי החובות שנצברו לו, מוגשת הבקשה להחלטת בית משפט – האם יוכל לחסות מתחת למטריית פקודת פשיטת הרגל ולקבל הקלה באופן התשלומים ואף הפטר (כלומר, ביטול החוב כולו או חלקו על פי החלטת בית המשפט), או שמא יחליט בית המשפט כי מעשיו של החייב אינם מאפשרים החלטה בלב שלם על הגשת סיוע זה לחייב.

בית המשפט יכול בדיונו בנוגע לתיק פשיטת רגל, להכריז על החייב כפושט רגל, ואף יכול בית המשפט להכריז באופן מיידי על החייב כפושט רגל ולקבוע באופן מיידי כי יינתן צו הפטר לחייב – צו שיפטור אותו כמעט מכל חובותיו. בית המשפט יכול בנוסף לדחות לחלוטין את בקשת פשיטת הרגל מתוך ההנחה כי החייב מנצל לרעה, בחוסר תום לב ובמזיד,  את ההליכים או שהוא למעשה אינו מנוע מלשלם את חובותיו. אפשרות נוספת היא דחיית מתן ההחלטה, על מנת לאפשר המשך תהליכים בתיק, כגון הצעות הסדר או פשרה וכו'.

גם לאחר שבית משפט אישר לחייב את הליכי פשיטת הרגל, במידה ויתגלו בשלב מאוחר יותר הוכחות להתנהגות שאינה תמת לב, בית המשפט יכול להפוך את החלטתו.

חוסר תום לב

בית המשפט מעוניין להתרשם מן החייב כאדם שצבר את חובותיו בתום לב. במידה וישנה סיבה להתרשם כי החייב צבר את חובותיו מתוך רשלנות או בחוסר תום לב – לא יאשר את הכרתו כפושט רגל, ויותיר אותו להתמודד עם חובותיו ללא סיוע משפטי.

בית המשפט עשוי להתרשם מן החייב שצבר את חובותיו בחוסר תום לב, אם התחמק מנושיו, נהג שלא כשורה או שלא כדין בניהול כספיו, נהג ברשלנות בפיזור כספיו (למשל צבר חובות ממיסים או חשבונות שלא שילם, הימורים, וכדומה), לא ניהל את הבקשה לפשיטת רגל בצורה כנה ושקופה, לא צירף את כל המסמכים או נימק באופן ברור את בקשתו לפשיטת רגל, העביר את נכסיו או נהג שלא בהגינות עם נכסיו בשעה שידע כי הוא חייב לנושיו ועליו לסלק את חובו להם, וכדומה.

פשיטת רגל היא הליך שעל אף שהוא מטיל איסורים על החייב, מטרתו לסייע לחייב ליישב את חובו. ישנם קריטריונים ברורים בנוגע לשאלה – מי יכול להיקרא פושט רגל. אולם גם מי שעומד בקריטריונים הכתובים, חשוב שיראה תום לב במעשיו, בטרם הדיון בבית המשפט ובמהלכו.

לצורך כך מומלץ להתייעץ עם עורך דין מנוסה בתחום פשיטת רגל, שיסייע להגיד באופן ברור ומנומק את כל הבקשות והמסמכים המבוקשים, וייעץ לחייב בנוגע לניהולו את ענייניו בזמן שהתיק נידון.

לקבלת סיוע משפטי מיידי, לחץ כאן: יעוץ משפטי