ליחצו כאן לקריאה בנושא: תזכיר לתיקון חוק: הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות בישראל...
תזכיר לתיקון חוק: הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

תזכיר לתיקון חוק: הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות

Hebrew
תאריך: 13/03/2014 17:27   

ביום 10.3.2014 פרסם משרד המשפטים תזכיר לתיקון חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות.

התיקון הינו פרי הועדה לשינוי כלכלי חברתי אשר מונתה בידי ממשלת ישראל בשנת 2011.

הוועדה המליצה במסגרת המאמצים לבחינת דרכים לעידוד התחרות במערכת הבנקאית ושוק האשראי הקמעונאי, ועל מנת לקדם פעולות להסרת חסמים המונעים ממתחרים נוספים להיכנס לשוק מתן האשראי, להחיל תיקון לחוק לפיו יקבע מנגנון תקרת ריבית אשר יחול גם על הבנקאים ועל תאגידי עזר למתן אשראי במשק הישראלי.

רקע היסטורי

כידוע, חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות בא לטפל בעושק וריבית נשך של מלווים פרטיים וקובע בין היתר שיעור ריבית מקסימלית, בהתאם לממוצע האשראי הלא צמוד הניתן על ידי הבנקים, והגנות נוספות ללווים כמו חובת גילוי, מתן סמכות לרשות שיפוטית להתערב בהסכם וכו'.

שאלות? חייג/י חינם לשיחה עם עורך דין: 1800-800-891

במשך השנים, מסיבות שונות ירד שיעור הריבית הנ"ל באופן משמעותי, כך שהלכה למעשה נוצרה מעין חסימת רווחיות של גופים חוץ בנקאיים להיכנס לתחום של מתן אשראי בהיקפים גדולים ולהתחרות בבנקים ובחב' האשראי.

לא זו אף זו, נוכח העובדה כי החוק להסדרת הלוואות חוץ בנקאיות אינו חל על בנקים ותאגידי עזר נוצר מצב לפיו הריבית המוענקת ללווים על ידי הבנקים וחברות האשראי לעיתים גבוהה מריבית המקסימום בהתאם לחוק הנ"ל.

מטרות תיקון החוק

מנסחי תיקון החוק המוצע מצאו להגביל בחקיקה את תקרת ריבית מרבית בשוק האשראי מבלי להבחין בין מלווים במערכת הבנקאית והחוץ בנקאית כאמור בחוק.

בהתאם לכך, הוצע לקבוע כי תקרת הריבית תחול באופן זהה על כלל המלווים במשק.

התיקון ממליץ לאבחן בין שני סוגים של מלווים:

  • כל נותן הלוואה ללווה במשק הישראלי.  
  • מלווה שאינו מוסדי -  מלווה שאינו בנק או תאגיד עזר בנקאי (חב' אשראי), חב' ביטוח, קופ"ג וכו'.

זאת על מנת להחיל את החובות הנכללים בחוק ואשר מקנים הגנה ללווים רק על מלווים שאינם מוסדיים, כאשר ההנחה היא כי גופים מוסדיים ממילא מפוקחים ואין טעם להחיל עליהם חובות גילוי וחובות נוספים המנויים בחוק.

בסעיף 3 לחוק הקיים, לעניין חובת גילוי של פרטי מידע בחוזה ההלוואה, מוצע לחייב מלווה לכלול גם גילוי של שיעור עלות האשראי המרבי הנוגע לאותה הלוואה, על מנת שהלווה יוכל להשוות בין ריבית אשר אותה מבקש המלווה לגבות לבין הריבית המותרת לו לגבות עפ"י הדין.

במסגרת התיקון מוצע לשנות את המנגנון לקביעת תקרת הריבית בהלוואות כך שתהא: שיעור ריבית הפיגורים הנקבעת בידי החשב הכללי במשרד האוצר בתוספת שנים עשר אחוזים.

כמו כן מוצע לקבוע כי הפרת החוק עלולה להיות עבירה פלילית על מנת להגביר את ההגנה וההרתעה בעניין מול מפרי החוק.

לסיכום, התיקון לחוק המוצע ישנה את שיעור האשראי המקסימלי אשר ניתן לקבוע בהלוואה ויחול על כלל המלווים במשק הישראלי, לרבות בנקים וחברות ביטוח.

קיראו עוד ובהרחבה: על מימון חוץ בנקאי

ליחצו כאן לקבלת יעוץ משפטי אישי מעורך דין מנוסה!

ליחצו כאן להוספת תגובה
סגורסגור