קיימים שיקולים מקצועיים רבים בהכרזה על החייב כפושט רגל, גם באופן עצמי וגם מטעם הנושה, ומומלץ להיוועץ עם עורך דין בטרם מקבלים החלטה ונוקטים פעולה. למידע לחץ כאן...
מי אינו יכול להכריז על פשיטת רגל?
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

תנאים בהם יש לעמוד בהליך פשיטת רגל

Hebrew

התנאים להגשת בקשה לפשיטת רגל

פושט רגל חייב להיות אדם פרטי, בן שמונה עשרה שנים ומעלה. כלומר, חייב צריך להיות אדם פרטי, עוסק מורשה או שותפות בלתי רשומה, כדי להיחשב כפושט רגל. ישנם שני מקרים שבהם יכול אדם להיחשב כפושט רגל:

האחד הוא, אם האדם חייב סך של למעלה מ 16,000 ¤ (זהו סכום המתעדכן בלשכות ההוצאה לפועל מעת לעת). המקרה השני הוא, אם לחייב יש נושה אחד שלו הוא חייב מעל 80,000 ¤, והוא תובע הליך של פשיטת רגל. על החייב להתגורר בישראל בעת ביצוע הפעולות שהובילו לחוב כדי להיות מוכרז כפושט רגל.

קיימים שיקולים מקצועיים רבים בהכרזה על החייב כפושט רגל, גם באופן עצמי וגם מטעם הנושה, ומומלץ להיוועץ עם עורך דין בטרם מקבלים החלטה ונוקטים פעולה. במשרד עורכי דין דורה כהן ויצמן ושות', מחלקה ייעודית לליווי לקוחות בהליכי פשיטת רגל ואנו מתחייבים לשירות מקצועי ואדיב, לכל לקוח.

לקבלת סיוע משפטי מיידי ללא כל התחייבות מצידך, לחץ: יעוץ משפטי

כאשר חייב מנסה להכיר בעצמו כפושט רגל, בית-המשפט נוטה "לבדוק בציציות" את בקשת החייב, כדי לוודא מעבר לביטחון סביר שאין המקרה מדובר בניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל. לכן, ישנו מינימום של חוב שניתן להוכיח אותו, כדי להיות מוכרז כפושט רגל.

התהליך הוא ארוך, מורכב ומחייב במיקרה זה. על החייב לפתוח תיק אצל כונס הנכסים הרשמי באזור מגוריו (ושם לשלם פיקדון על סך מעל 2000 ¤), ולקבל את אישורו לפנות לביהמ"ש.

בביהמ"ש על החייב לשלם אגרת פתיחת תיק, ולצרף לבקשה דין-וחשבון על נכסיו, חובותיו, הוצאותיו, הכנסותיו, שמות נושיו ופרטים דומים בנוגע לבן או בת זוגו וילדיו. על החייב לצרף לבקשה כתב ויתור על סודיות, לצורך מסירת מידע מלא ומקיף לכונס על הכנסותיו וחובותיו ופרטים מדוייקים בנוגע למצב חשבונות הבנק שלו. בעת בקשה להכריז על עצמו כפושט רגל, על החייב להצהיר כי הוא אינו יכול לשלם את חובותיו.

שאלה של תום לב

השאלה המרכזית שנשאלת על ידי מערכת המשפט כאשר מבקש חייב או נושה להכריז על פשיטת רגל, היא האם נהג החייב בתום לב בעת יצירת חובותיו. זוהי שאלה מהותית בנוגע להחלטה להעביר את חובותיו להליך של פשיטת רגל, מפני שהליך פשיטת הרגל נועד לאפשר לחייב להתמודד עם חובותיו ולנסות לפתוח דף חדש בחייו, ובה בעת לאפשר לנושיו לסלק את הסכום המקסימאלי האפשרי מתוך חובם. אם החייב נהג שלא בתום לב בשעה שצבר את החוב – לא תהיה עילה להגיש לו עזרה על ידי מתן הגנת פקודת פשיטת רגל והכרה בו כפושט רגל ופריסת חובותיו.

הנטל להוכיח תום לב חל על החייב, ועליו להמציא את הראיות הדרושות לכך. כמו כן, מעשיו והתנהגותו מצביעות על פעולות שננקטו בתום לב או שלא, ובית המשפט מתייחס לטיב התנהגותו של החייב כמרמזת על תום ליבו.

לחץ למידע נוסף:
- חובות שנוצרו בתום לב

- הכרזה על פשיטת רגל

איזו התנהגות מצביעה על חוסר תום לב?

התנהגויות לדוגמה שמצביעות על חוסר תום לב מצד החייב יהיו ניהול חשבונות לא מסודר או חלקי, מסירת מידע חלקית או לא מסודרת בשעת הדיון בתביעה להכירו כפושט רגל, כך שבית המשפט אינו יכול לבחון את עברו ופעולותיו בעזרת המסמכים שבידם ועשוי לחשוד כי החייב לא ניהל רישומי דוחות מסודרים על פי החוק במהלך עבודתו, כמו כן, עבירות מס, ניהול עסק ללא רישיון, אי תשלומי מיסים בעיתם, צבירת חובות ברשויות או חובות שנצברים בשל התנהגות רשלנית (כגון חוב לעירייה בשל דוחות חנייה מצטברים), וחובות שנוצרו בשל ביצוע עבירה פלילית.

בעניין ביצוע עבירה פלילית נאמר עוד, כי עצם ההרשעה בפלילים, אינו אומר כשלעצמו כי החייב אינו כשיר להיות מוכרז כפושט רגל. אולם, אם החוב עצמו נוצר כתוצאה מביצוע עבירות – אזי החוב עלול להיחשב בבית משפט כחוב שנצבר בחוסר תום לב.

הליך של הכרה על חייב כפושט רגל עשוי לעזור לחייב לסלק את חובותיו אבל הוא מורכב וארוך ומצריך בדיקה מדוקדקת של נכסי החייב, חובותיו, יכולות ההחזר שלו, וכן בנוגע למצבם הכספי של בני משפחתו. בשל מורכבות התהליך, מומלץ להיוועץ בעורך דין מנוסה כדי לבחון אפשרות של הגעה לפשרה עם הנושים, וכיו"ב.

עורכי דין בכירים במשרד דורה כהן ויצמן ושות' ישמחו לעמוד לרשותך!
פנה אלינו עוד היום, לחץ כאן: יעוץ משפטי